Col·laboració amb el projecte Komodo Survival Program

Zoo Barcelona

Amb l'arribada dels dragons de Komodo al Zoo de Barcelona l'any 2005 va començar la nostra col·laboració amb el projecte Komodo Survival Program, promogut per l'Associació Europea de Zoos i Aquaris (EAZA), que té lloc a l'illa de Flores, on les poblacions de l'espècie estan en perill d'extinció.

El Zoo de Barcelona contribueix econòmicament en importants tasques de conservació que es fan cada any amb els científics de camp que treballen per al grup de cria europea de l'espècie del Programa europeu d'espècies en perill (EEP), en estreta col·laboració amb les autoritats indonèsies, que ens envien un informe de les activitats realitzades l'any 2018 a les reserves de Wae Wull, Wolo Tadho, Riung i Tujuh i a l'illot de Longos, àrees situades a la costa nord i nord-oest de l'illa de Flores.

 

kom1

 

S'han fet recomptes mitjançant l'ús intensiu de càmeres infraroges, i s'ha pogut constatar que les poblacions de dragons i de les seves preses principals, els senglars, els cérvols de la Sonda i els búfals d'aigua, es mantenen constants. També s'ha confirmat un fort augment de gossos salvatges a les reserves. Les 330 càmeres col·locades han permès acabar el mapa de la distribució de l'espècie a l'illa de Flores i descobrir una nova població a l'illot de Longos.

 

   

kom4

 


Els estudis de camp han permès descartar la presència de l'invasiu gripau asiàtic comú, Duttaphrynus melanostictus, espècie perillosa per als varànids, ja que si el mengen poden enverinar-se.

D'altra banda, s'han mantingut les activitats educatives dirigides a adults i alumnes de primària i secundària a les localitats properes a les reserves, amb la finalitat d'augmentar la conscienciació de la població sobre la importància de protegir el medi ambient, a més dels cursos d'ecoturisme i d'artesania implantats l'any 2017.
Les jornades de treball amb els ramaders de la zona per mitigar el conflicte entre ramaders i dragons van ser molt importants per conservar-ne l'hàbitat.


A finals del 2018 pràcticament havien acabat els treballs de construcció del centre d'informació i educació, així com el petit auditori, i l'espai on es tracten les pràctiques sostenibles de ramaderia i producció de biogàs.

 


    

kom7