Projecte d’Aprenentatge Servei (ApS) al Zoo

Zoo Barcelona

 

 

Els projectes APS (Aprenentatge Servei), són activitats curriculars, obligatòries a partir del curs 2019-2020, que es realitzen a tercer o quart curs de l’ESO. Aquests projectes es poden ubicar en qualsevol matèria o matèries del currículum, i tenen una durada mínima de 20 hores, de les quals almenys 10 han de ser de servei. Com activitat obligatòria, s’avalua com qualsevol altre contingut d'acord amb els objectius propis del projecte i els de la matèria o matèries on està ubicada.

 

El personal de l’Àrea d’Educació del Zoo ja ha començat a treballar el projecte d’aquest curs escolar amb els grups de la Salle Comtal i l’Escola Mare de Déu del Roser, i la darrera setmana, s’ha presentat la iniciativa als alumnes de la Salle Bonanova i de l’Institut Escola Costa i Llobera. Amb aquests quatre centres es tanca el nombre de centres previstos per a aquest curs escolar.

 

zoo

 

El projecte d’aquest any, sota el títol “El fons marí” amb la problemàtica mediambiental de la contaminació, presenta un repte als alumnes participants, els quals han d’entendre què per a millorar la situació actual cal aprendre a exercitar la ciutadania de forma responsable i compromesa, des de la reflexió, però també des de la pràctica. En aquest sentit es convertiran en divulgadors i potenciadors de bones pràctiques, implicant l’entorn proper. Amb aquesta metodologia es pretén promoure la participació de l'alumnat des de la perspectiva d’agent de la comunitat i s’estableix un compromís per donar resposta a la problemàtica detectada.

 

Des de la vessant Educativa el Zoo promou i divulga experiències i coneixements sobre la natura, la conservació de la biodiversitat, i col·labora en la promoció d’una Educació de qualitat a través de propostes educatives i el desenvolupament de totes les activitats, visites, tallers, campanyes i programes que permeten als visitants i la ciutadania conèixer i actuar de forma responsable davant el medi ambient, promovent la seva recuperació, conservació i protecció.

 

zoo

 

El Zoo de Barcelona com a institució pública al servei del ciutadà inclou entre els seus objectius fomentar una educació de qualitat, que ajuda i contribueix a crear una consciencia ambiental. Tothom hem de ser capaços de col·laborar en la conservació dels ecosistemes, fent-ne un ús sostenible dels recursos naturals.

 

Ara que ve Nadal i és temps de bons propòsits ... i tu?

Que penses fer per a contribuir a millorar el nostre entorn?

Ens ajudes? ...