Blog

Zoo Barcelona

El Zoo reforça la població d’eriçons


Històricament, el Zoo ha comptat amb una població important d’eriçó fosc (Erinaceus europaeus), tant en el seu recinte com en tot l’àmbit del Parc de la Ciutadella. L’entorn que propicia el Zoo a nivell de vegetació i espais naturalitzats, fa que aquest parc barceloní sigui un hàbitat idoni per a aquesta espècie. Malgrat tot, per diverses causes aquesta població ha disminuït sensiblement al llarg dels darrers anys.

 

Mona aranya de pel llarg

La història de l'Oli

Cria a ma i reintegració al grup d’una mona aranya de pel llarg, espècie greument amenaçada