Educació

Treball de recerca batxillerat

Activitat pensada per als alumnes de Batxillerat. 

 

La temàtica del Treball de recerca del Batxillerat és triada per cada alumne en coordinació amb el seu tutor. El Zoo de Barcelona ha preparat un curs amb la finalitat d'assessorar els alumnes i facilitar-los l'elaboració del treball. Aquest curs s'adapta a les diferents demandes provinents dels estudiants i, al mateix temps, els orienta i ajuda en l'elecció de la temàtica.

 

Es poden realitzar treballs sobre primats i altres mamífers terrestres, aus i rèptils així com temàtiques de funcionament del Zoo, espècies en perill...
 

El curs consta de tres sessions teòrico-pràctiques en horari extraescolar (de 15 h a 17 h), una tarda setmanal d'assessorament, consultes i entrevistes amb personal del Zoo de Barcelona, així com un nombre variable de visites a les instal•lacions, en els dies i horaris que es desitgin, per fer les observacions que calgui.  Durant els períodes de vacances escolars, l’horari d’atenció als alumnes serà els dimecres de 16:30 a 18:30.