Donem un segon ús als arbres de Nadal i restes de poda!

Enriquiment ambiental amb ós bru

 

El Zoo es troba en plena campanya anual de poda i fins al 15 de març està previst podar 101 arbres i 44 palmeres, i també talar alguns arbres que es troben en mal estat. Aquesta actuació, imprescindible per a la salut dels arbres del parc i per a la seguretat de tots, genera moltes restes vegetals que fan de molt bon aprofitar per a una altra pràctica habitual i necessària al Zoo: l’enriquiment ambiental.

 

 

L’enriquiment ambiental és un procés dinàmic que té per objectiu augmentar les oportunitats conductuals dels animals perquè puguin desenvolupar els comportaments i habilitats pròpies de la seva espècie. Els animals observen i manipulen diferents objectes que es col·loquen puntualment o de manera permanent a les seves instal·lacions, a mode de joc o de descoberta del seu entorn.

 

El Pep llança un arbre de Nadal per entretenir els ossos.
El Pep llança una branca als ossos perquè s'entretinguin jugant.

 

 

Ós bru, enriquiment

 

Les fulles, branques i troncs fruit de la poda, o els arbres de Nadal recollits per l’Ajuntament, tenen un segon ús com a enriquiment de la conducta dels animals, que donen la benvinguda a les novetats que els ofereixen regularment els seus cuidadors i cuidadores.

 

El cicle es tanca quan s’escombren les instal·lacions i les restes vegetals finals, ja sense ús al Zoo, s’ajunten amb la resta de residus vegetals generats al parc i es transporten des del Punt Verd del Zoo a la planta de compostatge on es convertiran en adobs de terres de cultiu o jardineria

 

Pla de gestió del risc i podes al Zoo de Barcelona

 

El Zoo de Barcelona encarrega anualment a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins l’elaboració d’un Pla de gestió del risc de l’arbrat. Aquest Pla l’elabora un tècnic especialista amb experiència en arboricultura que estudia cadascun dels exemplars que tenim al Zoo per valorar el risc de caiguda, o de trencament de branques en alçada.

Després d’aquesta valoració, que queda enregistrada en una base de dades, en un plànol  geolocalitzat i en un document escrit, es planifica la poda que s’ha de fer o les tales que són urgents i imprescindibles.

L’any 2017 es van talar 8 arbres i enguany se’n talaran 8 més, ja que podrien afectar a persones, animals o infraestructures.

D’altra banda, per tal que no disminueixi la massa arbòria  s’han plantat nous exemplars d’espècies diverses, que donen també varietat a la col·lecció. Concretament s’han plantat 17 arbres en diferents punts del jardí:

 

3 Magnolia grandiflora

3 Tipuana tipu

2 Brachychiton rupestris

1 Handroanthus heptaphyllus

1 Acacia caffra

5 Choricea speciosa

2 Tamarix africana

 

El Zoo vetlla per garantir la seguretat de l’espai i per assegurar una bona salut dels seus arbres, seguint en tot moment les directrius de Parcs i Jardins i l’Ajuntament de Barcelona.