Els eriçons del Zoo de Barcelona fan recorreguts nocturns amb seguiment GPS

Zoo Barcelona

L'eriçó és un mamífer insectívor fàcilment identificable pel seu aspecte, totalment recobert de pues. Al Zoo de Barcelona hi ha una població d'eriçó fosc que es va començar a estudiar el 2007, gràcies a la iniciativa de les persones que treballem al Zoo. La població del Zoo i de la Ciutadella és una població urbana històrica que ha quedat aïllada.

 

Per tal d'enriquir i enfortir la població, estimada ara en uns trenta exemplars, de tant en tant és recomanable alliberar nous individus per reforçar la població des d'un punt de vista genètic i per tal de compensar pèrdues poblacionals ocasionades per diferents causes, ja que l'intercanvi natural, en aquest cas, és improbable. L'única manera de dur a terme aquest reforçament poblacional és mitjançant alliberaments fets amb aclimatació prèvia.

 

Zoo Barcelona

 

L’aclimatació prèvia es fa en unes instal·lacions dissenyades perquè els eriçons s’acostumin al nou hàbitat, i el reconeguin com a propi. En ser alliberats una setmana més tard, van reconeixent l’entorn i tornen a la instal·lació quan es volen refugiar.

 

A poc a poc els desplaçaments són més llargs i finalment troben un territori dins el parc on viure.

 

Abans del seu alliberament es fa un reconeixement veterinari i se’ls marca amb unes tires de colors, i amb un transmissor GPS que permet observar els recorreguts que fan.

 

L’anàlisi d’aquests recorreguts permet dissenyar actuacions per evitar possibles riscos per als animals (rampes de recuperació dels fossats amb aigua, zones de recuperació als fossats dels contenidors, passos en tanques, etcètera) i crear noves zones de refugi, amb nous protocols de jardineria i zones de jardineria zoològica.

 

Zoo Barcelona Zoo Barcelona

 

La instal·lació per a eriçons del Zoo pot exercir perfectament aquesta funció, però també pot servir per al següent:

 

 Dur a terme tasques d'educació ambiental.

 Monitorar (amb imatges) i controlar possibles episodis de reproducció.

 Fer estudis de conducta i interaccions entre l'eriçó fosc i l’eriçó clar.

 

Els eriçons alliberats provenen del Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa, fruit de la llarga col·laboració del Zoo de Barcelona amb l’associació Galanthus Natura.

 

Són animals que han anat a parar al centre de recuperació de fauna i, fins ara, quan els alliberaven hi havia poc èxit de supervivència. Per aquest motiu s'ha apostat per l'estratègia d'aclimatació al Zoo.