Tres voltors nascuts al Zoo s'alliberaran als Balcans

Voltor comú, Gyps fulvus

El Zoo de Barcelona té una llarga experiència en la cria d’ocells en captivitat i sempre ha dedicat esforços a la preservació de les aus amenaçades i en particular de les necròfagues, com els voltors.

 

A principis dels anys 70 del passat segle ja vam desenvolupar la primera iniciativa per crear menjadores artificials per a voltors, que en aquella època estaven força amenaçats a les nostres terres; i uns anys més tard, el 1991, 5 exemplars de voltor comú (Gyps fulvus) van ser enviats a Montpeller dintre d’un projecte de reintroducció liderat pel  “Groupe de Recherche et d’Information Sur les Vertebrés” al Parc Nacional de les Cevenes.

 

En aquesta ocasió, el nostre interès a reintroduir nous exemplars de voltor comú, juntament amb les recomanacions del coordinador del Programa europeu d'aquesta espècie en el mateix sentit, ens va portar a contactar amb la Vulture Conservation Foundation (VCF). Fruit d’aquestes gestions, ha estat el trasllat dijous passat de tres mascles a Bulgària, on l’any 2009 es va començar un projecte de reintroducció dintre d’un Programa Life de la Unió Europea. Durant aquest període, més de 200 ocells han estat alliberats, un 10% dels quals provinents de zoos europeus. El projecte ha estat un èxit, i fins i tot alguns dels ocells alliberats ja s’han reproduït en una zona en què aquesta espècie feia 100 anys que s’havia extingit.

 

L’actual colònia de voltors comuns del Zoo de Barcelona està formada per 12 individus --8 mascles, 3 femelles i un poll nascut durant el 2017-- tres dels quals provenen d’un centre de rescat i formen part de l’actual grup reproductor. Els 3 ocells enviats a Bulgària van néixer al Zoo durant els anys 2014 i 2015.

 

Poll voltor comú, Gyps fulvus

 

Un cop arribats sans i estalvis al seu destí a Bulgària, el centre de rescat Green Balkans, els 3 voltors han estat identificats amb marques a les ales per poder reconeixer-los ja sigui als canyets o bé al camp. Passaran un temps en aquest centre per tal d’aclimatar-se al lloc i que l’acceptin com a territori propi. El seu alliberament es farà seguint el mètode de soft release que consisteix a obrir l’aviari on estaran vivint de manera que els ocells puguin sortir quan ells ho vulguin. Normalment, els alliberaments es duen a terme entre els mesos d’abril i octubre.  

 

Característiques i situació del voltor comú:

El Voltor comú, Gyps fulvus és una au carronyera que ocupa zones muntanyoses del sud d’Europa i del nord d’Àfrica fins al centre d’Àsia. Forma grans colònies de cria a penya-segats. A principis d’any, entre finals de gener i principis de març, posen un únic ou de color blanc que és incubat pels dos ocells adults durant 50-58 dies. Cada parella cria un sol poll per temporada i aquest romandrà en el niu durant 110-130 dies. La transformació agrària i ramadera del camp, l’ús de verins i la seva caça van fer disminuir les seves poblacions a mitjan segle XX. Cal destacar que més del 80% de la població europea es troba actualment a la península Ibèrica, on en els darrers anys les seves poblacions s’han anat recuperant. En canvi, a altres llocs d’Europa les poblacions d’aquesta espècie han patit una important davallada, com és el cas de la península dels Balcans: Bulgària, Eslovènia, Grècia.

L’Associació Europea de Zoos (EAZA) té un Programa de Reproducció Europeu (ESB) per a aquesta espècie que coordina el Zoo de Jerez de la Frontera.

 

Identificació amb anelles, voltor comú Gyps fulvus
Identificació dels voltors amb anelles. Abans de qualsevol trasllat, es col·loquen anelles i xips als ocells viatgers per a la seva identificació. També es prenen mostres de sang i de cloaca per veure el seu estat de salut i poder-ne confirmar/saber el sexe.